เรามุ่งมั่นที่จะทำให้โรงงานของท่านเย็นสบาย
และเป็นพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน

THE BALANCED VENTILATION SYSTEM (BVS)

ในการควบคุมการทำงานของระบบระบายอากาศให้สมดุล ต้องออกแบบทั้ง Air Change และ Air Movement
ให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ช่วยดังต่อไปนี้

EXHAUST AIR FANS


เมื่อมีการใช้งานระบบระบายอากาศ ลมจากภายนอก จะถูกดึงเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และท่อดักลม จะทำหน้าที่รับลม และจ่ายลมไปยังพื้นที่ที่ต้องการ สุดท้ายลมจะถูกดูดออก ด้วยพัดลมระบายอากาศ ซึ่งระบบการสร้างสมดุลในการระบายอากาศนี้ จะทำ ให้เกิดทั้ง Air Change และ air movement

ใช้ร่วมกับ

AIR SWEEPERS/INDUSTRIAL OVERHEAD FANS


จะถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม สำหรับดักลมที่ส่ง มาตามท่อส่งลม เพื่อจ่ายไปยังพื้นที่ที่ต้องการให้มี Air Movement หรือต้องจ่ายลมให้กับพนักงาน ผ่าน Air Damper ทั้งนี้ยังสามารถใช้ควบคุมการจ่ายลมของระบบ Exhaust ได้อีกด้วย ช่วยให้การออกแบบ Air Change ในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บวกกับ

AIR DAMPERS


สำหรับพื้นที่การทำงานแบบกึ่งปิด หรือพื้นที่แบบปิด จำเป็นต้องมีการเปิดช่องผนังเพื่อติดตั้ง Air Damper เพื่อให้มีอากาศเข้ามาในพื้นที่ ในขณะที่พัดลมระบาย อากาศทำงาน ซึ่งการทำให้เกิดการไหลเข้า-ออกของ อากาศนี้ คือการสร้าง Air Change นั่นเอง

ข้อดีของสินค้าเรา..

  • เพิ่มความลปอยภัยโดยกำจัดมลพิษที่เป็นอันตรายออกจากพื้นที่
  • ช่วยกำจัดความอับชื้นภายในโรงงานทำให้หายใจสะดวกยื่งขี้น
  • ช่วยกำจัดฝุ่นละอองในอากาศที่มองไม่เห็น
  • กำจัดลมร้อนจากหลังคาโรงงานเมื่ออากาศภายนอกมีความร้อนสูง

สินค้าหลักของเรา

สอบถามเรื่องใบเสนอราคา

ทีมงาน customer service ของเราจะติดต่อกลับไป